Zona Privada del Participant  - FORMACIÓ SVB + DEA   ASS. LA MASSA, CENTRE DE CULT. VILASSARENC (SE))