Inscripció a l'esdeveniment  - MINI TRAIL
L'esdeveniment ja s'ha celebrat
L'esdeveniment s'ha celebrat el dissabte, 28 de maig de 2022 a les 8:00