Inscripció a l'esdeveniment  - TAGA 2040
L'esdeveniment ja s'ha celebrat
L'esdeveniment s'ha celebrat el diumenge, 18 de setembre de 2022 a les 9:00