Inscripció a l'esdeveniment  - 15A +TROBADA ARISTOT
L'esdeveniment ja s'ha celebrat
L'esdeveniment s'ha celebrat el diumenge, 21 d’agost de 2022 a les 8:00