Inscripció a l'esdeveniment  - ASSISTÈNCIA IMMEDIATA A L'ACCIDENTAT DE MUNTANYA (AIAM)

Inscripció a l'esdeveniment - ASSISTÈNCIA IMMEDIATA A L'ACCIDENTAT DE MUNTANYA (AIAM)

L'esdeveniment ja s'ha celebrat
L'esdeveniment s'ha celebrat el dissabte, 13 de maig de 2023 a les 9:00 i ha finalitzat el diumenge, 14 de maig de 2023 a les 13:30