Informació  - INSTRUCTOR/A D'INCLUSIÓ

Informació - INSTRUCTOR/A D'INCLUSIÓ

Aquesta primavera, l'Àrea de Formació i ECAM, juntament amb l'Àrea d'Inclusió de la FEEC, convoca el curs d'Instructor/a d'Inclusió pel mes de maig i juny.

La figura de l'Instructor és la que dona suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya inclusiva que s'hi organitzen. Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin complir aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC i que ja hagin superat les proves d'accés al curs.

A continuació es presenten els detalls d'aquesta convocatòria:

Requisits d'accés:

  • Tenir el carnet federatiu de la FEEC de l'any en curs
  • Ser major d'edat
  • Està en possessió del Nivell I d'Excursionisme, Monitor d'Excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats o Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport demostrant formació amb muntanya. Els aspirants que no tingui cap d'aquestes formacions, hauran de cursar la formació federativa Bloc Comú.

Calendari del curs:

El calendari està penjat al web de la FEEC i pot estar subjecte algun canvi. Aquest curs és 100% presencial, a part d'una primera trobada online per fer la presentació (3 maig), la resta de la formació concretament, serà els dies 4,5,11,12 de maig i 1 i 2 de juny.

L'assistència a les sortides pràctiques i a l'avaluació és obligatòria i es permet l'absència fins a un 20% del contingut teòric.

Durada del curs:

El curs té una càrrega lectiva d'unes 50 hores lectives amb contingut teòric i pràctic. Un cop finalitzat i superat el curs, l'alumne ha de realitzar 45h de pràctiques en entitats i centres excursionistes de la FEEC, de barra direccional i Joëlette.

El cost del curs és de 150€ i aquest no inclou ni dietes ni desplaçaments.

Per qualsevol dubte, contactar amb area.formacio@feec.cat o al 93412077 ext.2