Informació  - INSTRUCTOR D'EXCURSIONISME 23

Informació - INSTRUCTOR D'EXCURSIONISME 23

L’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) convoca un curs d’Instructor d’Excursionisme pels propers mesos d'octubre 2023 a febrer del 2024. L’instructor és la figura que de forma voluntària, realitza les tasques formatives i a la vegada organitza, dirigeix i controla les activitats de muntanya que es fan a l’entitat excursionista.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes, que ja siguin Monitors o instructors d’altres especialitats i que vulguin realitzar aquestes tasques a les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC, a més, ja han hagut de superar les proves d’accés al curs.

A continuació es presenten els detalls d’aquesta convocatòria:

Requisits d’accés:

  • Ser monitor o instructor federatiu i haver superat les proves d’accés al curs d’instructor d’Excursionisme.
  • Disposar del carnet federatiu de l'any en curs.

Calendari  presencial del curs:

  • 21 i 22 d'octubre del 2023
  • 18 i 19 de novembre del 2023
  • 13 i 14 de gener del 2024
  • 27 i 28 de gener del 2024
  • 10 i 11 de febrer del 2024
  • 24 i 25 de febrer del 2024

(*) El calendari pot estar subjecte a canvi. A part del calendari presencial, hi ha unes classes telemàtiques entre setmana durant els mesos del curs, així com contingut e-learning.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es comunicaran als inscrits a l’inici del curs, juntament amb el programa. A part de les dates presencials també hi hauràn classes online entre setmana i treball e-learning a la plataforma de formacio.feec.cat.

Durada del curs: el curs té una càrrega lectiva de 100 hores (45 teòriques i 55 pràctiques). Un cop finalitzat i superat el curs cal fer 90 hores de pràctiques.

Places: Hi ha un màxim de 12 places i el mínim per fer el curs és de 8 inscrits.

Preu d’inscripció: 310 €. El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

Procediment i termini d’inscripció: Les persones que vulguin inscriure’s al curs hauran de fer-ho a través del gestor d'inscripcions fins el 8 d'octubre de 2023.