Inscripció a l'esdeveniment  - LA NÒRDICA DE L'AGRUPE
L'esdeveniment ja s'ha celebrat
L'esdeveniment s'ha celebrat el dissabte, 6 de maig de 2023 a les 9:30