Informació  - MONITOR DE MARXA AQUÀTICA

Informació - MONITOR DE MARXA AQUÀTICA

L’Àrea de Formació i ECAM obre la convocatòria al Curs de Monitor de Marxa Aquàtica de l'1 al 4 de juny de 2023 a Torredembarra, començant el 26 de maig amb una classe online i presentació.

El Curs de Monitor de Marxa Aquàtica té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Competències:
• Dinamitzar les activitats de marxa aquàtica dins de les entitats i els clubs excursionistes.
• Promoure les activitats de marxa aquàtica dins de les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (tècnica i material).
• Assessorar en les activitats relacionades amb la marxa aquàtica.

Durada:
El curs tindrà una durada de 4 dies presencials de teòrica i pràctica, amb una presentació online i primer mòdul.

L’assistència a les sortides pràctiques, teòriques presencials i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 15 % del contingut teòric.

Dates i lloc de realització:

  • 26 de maig es farà la presentació i el mòdul 1 (Historia i implantació de la marxa aquàtica al món) i serà online de 18 h a 20:30 h.
  • 1, 2 i 3 de juny l'horari serà de 8 h a 13 h i de 15 h a 20:30 h.
  • 4 de juny l'horari serà de 8 h a 13:30 h.

* El calendari detallat i la ubicació exacte de les classes pràctiques i teòriques, estarà penjat al web de la FEEC, aquest pot estar subjecte a canvis.

Les places del curs s’assignaran per ordre d’inscripció amb un màxim de 24 inscrits i un mínim de 8.

Requisits previs dels alumnes:

Els requisits mínims per apuntar-se en aquests cursos són:

• Tenir més de 18 anys el dia de la formalització de la inscripció del curs.
• Estar en possessió de la llicència federativa FEEC de l’any en curs.
• Saber nedar.

• Tenir una forma física adequada per la pràctica de l’activitat. Similar a la necessària per realitzar activitats com el senderisme i/o la marxa nòrdica.
• A l’inici del curs es farà una AVALUACIÓ de la condició física i de pràctica de natació.

Material obligatòri:

• Banyador ajustat i llarg per evitar fregaments.
• Sabatilles de trail. Mitjons ajustat o escarpins curts. Tovalloles.
• Crema protectora pel sol.
• Es bo portar un cabàs de plàstic per a deixar les sabatilles i el material moll al sortir de l'aigua i anar als cotxes.
• Llibreta i bolígraf per prendre notes a les classes teòriques.

Inscripció i termini: La inscripció i el pagament s’ha de realitzar a través del gestor de d'inscripcions de la FEEC abans del 25 de maig.

Preu: El preu del curs és de 120€.

Per més informació, contactar amb ecam@feec.cat, consultar el web de la FEEC o trucar al 93.4120777 ext.2