Informació  - MONITOR D'EXCURSIONISME 2022

Informació - MONITOR D'EXCURSIONISME 2022

Aquesta tardor, l’Àrea de Formació i ECAM, convoca el curs de Monitor d’Excursionisme del 2022 pels mesos d’octubre a desembre.

La figura del Monitor és la que dóna suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya que s’hi organitzen. A més, és el primer pas per ser formador benèvol mitjançant la titulació d’Instructor de l’especialitat.

Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin realitzar aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC i que ja hagin superat les proves d’accés al curs.

A continuació es presenten els detalls d’aquesta convocatòria:

Requisits d’accés:

  • Tenir el carnet federatiu de la FEEC del 2022.
  • Haver superat les proves d’accés al curs.

Calendari del curs:

El calendari estarà penjat al web de la FEEC i pot estar subjecte algun canvi tant per la meteorologia com per les mesures del govern. Totes les classes teòriques es faran en format online i e-learning.

Durada del curs:

El curs té una càrrega lectiva de 90 hores teòric – pràctiques. Un cop finalitzat i superat el curs cal fer 90 hores de pràctiques en entitats FEEC.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric.

Places:

Hi ha un màxim de 24 places i el mínim per fer el curs és de 12 inscrits.

Lloc:

Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques  estaran publicats a lateral d’aquesta pàgina web, juntament amb el programa.

Preu d’inscripció:

180 €. El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.