Informació - MONOGRÀFIC VIES FERRADES UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE CORNELLÀ (C.P)

Informació - MONOGRÀFIC VIES FERRADES UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE CORNELLÀ (C.P)

Les inscripcions finalitzaran en exhaurir les places o 15 dies abans de l'activitat. Contacteu amb l'entitat aquells qui no tingueu llicència federativa anual, ja que us hauran de fer la llicència temporal.

 

MATERIAL PER CURSETISTA

 • Vestimenta adient que permeti els moviments.

 • Calçat esportiu de muntanya, arnès i casc.

 • Conjunt dissipador per a via ferrada amb 2 mosquetons de seguretat.

 • Assegurador-davallador.

 • 1 mosquetó de seguretat HMS (o de pera).

 • 3 mosquetons de seguretat (del tipus que sigui).

 • 2 cordinos de 1,60 m de 6 mm de diàmetre.

 • 3 cintes cosides d’entre 60 i 120 cm. aprox.

 • 3 cintes exprés.

 • Guants (preferible de pell).

Alguns d’aquests materials es poden demanar a l’entitat i/o al director.

 

CONTINGUTS

 • Tipus de recorreguts equipats
 • Equipament de les vies ferrades.
 • Material utilitzat.
 • Tècniques de seguretat, progressió i descens.
 • Resolució d’incidències i assegurament preventiu.
 • Escala de dificultat.

*Els continguts s’adaptaran als coneixements inicials de cada alumne i al seu ritme d’aprenentatge.

 

NORMES DEL CURS

 • Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6. Si s’arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins a arribar a 12 alumnes.
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • Disposar de la llicència federativa de la FEEC-2023 modalitat C o superior, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5 € aproximadament per dia).
 • Els fulls del TEST 1 i de la subvenció de la dona i esport omplerts es poden enviar a area.formacio@feec.cat
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l'alumne.

 

PROGRAMA

JUNY

 • 22: Presentació i sessió teòrica a la seu de l'entitat a les 19:30 h.
 • 24: Sortida pràctica. Lloc a determinar.
 • 25: Sortida pràctica. Lloc a determinar. 

DIRECTOR : Núria Martínez

Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

 

Les dones amb la llicència federativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

 

Telèfon de contacte: 93 4120777 ext. 2