Inscripció a l'esdeveniment  - LA MILANYADA
L'esdeveniment ja s'ha celebrat
L'esdeveniment s'ha celebrat el diumenge, 30 d’octubre de 2022 a les 7:30