Inscripció a l'esdeveniment  - MONITOR DE MARXA AQUÀTICA
L'esdeveniment ja s'ha celebrat
L'esdeveniment s'ha celebrat el divendres, 26 de maig de 2023 a les 18:00